Các trường hợp Thừa phát lại lập Vi bằng như

Các trường hợp Thừa phát lại lập Vi bằng như:

 1. Ghi nhận hiện trạng nhà khi mua nhà;
 2. Ghi nhận hiện trạng nhà trước khi cho thuê;
 3. Ghi nhận hiện trạng nhà, đất bị lấn chiếm;
 4. Ghi nhận hiện trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình;
 5. Ghi nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật;
 6. Ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế;
 7. Ghi nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;
 8. Ghi nhận sự chậm trễ trong thi công công trình;
 9. Ghi nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu;
 10. Ghi nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng; những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp;
 11. Ghi nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra;
 12. Ghi nhận việc giao hàng kém chất lượng;
 13. Ghi nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 14. Ghi nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, thương mại;
 15. Ghi nhận mức độ ô nhiễm;
 16. Ghi nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện;
 17. Thỏa thuận về sử dụng tài sản (sử dụng với mục đích gì? thời hạn bao lâu?) mà Thỏa thuận đó không bắt buộc phải công chứng;
 18. Thỏa thuận tặng tài sản cho con khi chưa đủ điều kiện ký công chứng Hợp đồng tặng cho tài sản;
 19. Thỏa thuận và cam kết chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu theo quy định;
 20. Thỏa thuận về việc nuôi con, trợ cấp nuôi con;
 21. Hành vi giao nhận tiền để nhận tài sản hoặc thực hiện nghĩa vụ;
 22. Vi bằng ghi nhận thỏa thuận mua – bán nhiều người cùng tham gia;
 23. Vi bằng ghi nhận hoạt động đấu giá;
 24. Vi bằng trích xuất dữ liệu điện tử;
 25. …..

—————————————————————————————————————     

Để được tư vấn chi tiết, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

            Số điện thoại: 07879.64.668

            Email: tplphanmuon@gmail.com

            Fanpage: Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn