XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN THEO YÊU CẦU

Được quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

– Thừa Phát Lại làm việc theo Hợp đồng Dịch vụ. Do đó, Thừa phát lại áp dụng mọi biện pháp để Xác minh điều kiện Thi hành án mà không phải chịu bất cứ sự tác động từ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào.

– Khi có kết quả Xác minh điều kiện Thi hành án, lúc này người được Thi hành án mới làm Đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án thụ lý hồ sơ, kèm theo đơn là Kết quả Xác minh Thi hành án; Cơ quan Thi hành án có thể thụ lý và tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn hoặc sớm Tổ chức Thi hành án.

– Trong trường hợp sau khi Xác minh mà người bị Thi hành án không không có tài sản để Thi hành án, thì người được Thi hành án không làm Đơn yêu cầu Thi hành án gửi tới Cơ quan Thi hành án nữa. Điều đó góp phần giảm thiểu thời gian, công sức thụ lý, xác minh của Cơ quan Thi hành án, giảm thiểu án tồn đọng.