Tuyển dụng NAM – Thư ký nghiệp vụ

Ngày đăng: 27/10/2021
Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 27/11/2021
Tuyển dụng!
Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn cần tuyển:
NAM – Thư ký nghiệp vụ;
Tốt nghiệp đại học Luật;
Ứng viên liên hệ trực tiếp: 07879.64.668 (Mr. Phan Muôn)