Vi bằng ghi nhận hành vi, sự kiện xảy ra trong quá khứ

 

Vi bằng không chỉ lập cho các hành vi, sự kiện ở hiện tại mà còn lập để ghi nhận lại sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ. Lấy một ví dụ cụ thể như sau: Ông P đã tìm đến Văn phòng để nhờ tư vấn về chuyện là vào năm 2018, Ông P có tặng cho bạn của mình là Ông H số vàng là 10 cây, nhưng vào thời điểm đó chưa biết đến văn phòng Thừa phát lại. Nay vì một số lý do cá nhân mà hai bên muốn ghi nhận lại buổi tặng số tài sản trên nên đã tìm đến Thừa phát lại để được tư vấn lập vi bằng.

Thừa phát lại đã tư vấn lập vi bằng ghi nhận lại sự kiện, hành vi trong quá khứ. Cụ thể là việc Ông P có tặng cho bạn của mình là Ông H số tài sản là 10 cây vàng. Trong vi bằng có ghi nhận đầy đủ các hình ảnh, video hai bên xác nhận về buổi cho tặng đã xảy ra vào năm 2018 được cả hai cam kết rõ ràng và chính xác.

Một số Vi bằng điển hình ghi nhận sự việc các bên xác nhận các sự kiện hành vi trong quá khứ:

  • Ghi nhận hành vi, sự kiện các bên xác nhận đã thực hiện một giao dịch trong quá khứ (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi…);
  • Ghi nhận hành vi, sự kiện các bên xác nhận việc đã giao nhận tiền, tài sản trong các giao dịch trước đó;
  • Ghi nhận hành vi, sự kiện các bên xác nhận việc đã nhận quyền lợi liên quan đến việc thừa kế;
  • Ghi nhận hành vi, sự kiện các bên xác nhận về việc đã bàn giao, nhận bàn giao tài sản đúng đối tượng, điều kiện đã giao dịch (bàn giao nhà trong hợp đồng thi công, bàn giao tài sản trong hợp đồng mua bán, cho thuê…).