Vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà, đất bị lấn chiếm

 

Hiện nay, tình trạng tranh chấp đất hầu như diễn ra ở khắp mọi nơi. Như trường hợp của Bà T ở Huyện Tiểu Cần, sau khi mua thửa đất của ông C với diện tích 5m x 50m, đến khi gần thi công cất nhà thì em ruột của ông C là ông K (sở hữu thửa đất giáp ranh) tháo cọc ranh và cắm xéo qua đất bà T khiến diện tích chỉ còn 4m x 50m. Với diện tích đó bà T không thể thi công nhà ở được và không đúng với giấy tờ nên đã đâm đơn lên Tòa án.

Ngay sau đó Bà T đã đến văn phòng Thừa phát lại để nhờ cán bộ lập Vi bằng ghi nhận tình trạng thửa đất trên của bà T bị lấn chiếm. Vi bằng này được đăng ký tại Sở tư pháp trong vòng 3 ngày kể từ ngày lập và sẽ là bằng chứng để đối chiếu trước Tòa án, nhằm giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhân dân.