Vi bằng Số: 01/2021/VB-TPL

Vi bằng ghi nhận trích xuất dữ liệu điện tử (gmail) và nội dung trên điện thoại di động.

Lập ngày: 02 tháng 11 năm 2021.

Nội dung: Ông A trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận nội dung trên gmail cá nhân và điện thoại di động cá nhân do ông cung cấp.

Những nội dung trên Tin nhắn Zalo và Gmail mà Ông A nhận từ Ông N được Thừa phát lại ghi nhận một cách khách quan, trung thực và đầy đủ thông tin mà ông yêu cầu ghi nhận lại để làm nguồn chứng cứ giải quyết tranh chấp giữa Ông A và Ông N trong công việc.

(Hình ảnh ông A và Thừa phát lại có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)