Vi bằng số: 01/2022/VB-TPL

Ghi nhận buổi giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “văn bản thỏa thuận”.

Lập ngày: 04/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà Nguyễn C trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận buổi giao nhận tiền giữa Ông H với Bà C. Nhằm thực hiện Văn bản thỏa thuận giữa Ông H và Bà C. Bà C không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh nội dung trong “văn bản thỏa thuận” này.

  • Vi bằng được lập nhằm làm chứng cứ có đầy đủ hình ảnh Ông H đã giao tiền cho Bà C đồng thời cả hai cùng tự nguyện ký tên vào Văn bản thỏa thuận trong tình trạng minh mẫn, trường hợp phát sinh tranh chấp đã có Vi bằng làm chứng cứ để đối chất.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)