Vi bằng số: 03/2021/VB-TPL

Ghi nhận trích xuất nội dung file ghi âm từ điện thoại di động.

Lập ngày: 15/11/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: Ông TB trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu lập vi bằng trích xuất nội dung từ file ghi âm do ông cung cấp có chứa 01 đoạn ghi âm gồm: “Ghi âm 001”

Vi bằng chuyển thể từ file ghi âm sang dạng văn bản, ghi nhận trung thực và đầy đủ các lời nói có trong đoạn ghi âm, nhằm cung cấp cho Luật sư và Tòa án làm nguồn chứng cứ để xem xét giải quyết tranh chấp, vi bằng có giá trị pháp lý và chứa các tình tiết quan trọng thông qua lời nói giữa các bên, giúp lấy lại lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu.

(Hình ảnh Ông TB và Thừa phát lại có mặt tại văn phòng để tiến hành lập vi bằng)