Vi bằng số: 04/2021/VB-TPL

Vi bằng ghi nhận trích xuất dữ liệu điện tử trên điện thoại di động (Zalo).

Lập ngày: 07/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông T trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng nội dung trên điện thoại di động cá nhân do ông cung cấp. Ông T không yêu cầu Thừa phát lại xác nhận nội dung trên điện thoại di động cá nhân. Ông cam kết chịu trách nhiệm về nội dung mà mình cung cấp.

Vi bằng ghi nhận các đoạn tin nhắn của Ông T với Chị K về việc chị K có Vay của ông T một khoản tiền là xx0.000.000 đồng. Nhưng do trong thời gian trao đổi và hứa sẽ thực hiện trả theo từng kỳ là khoản tiền cụ thể là bao nhiêu. Nhận thấy Chị K có dấu hiệu không muốn thanh toán nợ gốc và lãi cũng như hứa hẹn khá nhiều lần mà không thực hiện, Ông T đã đến Văn phòng lập Vi bằng làm nguồn chứng cứ để khởi kiện ra Tòa.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)