Vi bằng số: 06/2021/VB-TPL

Ghi nhận buổi giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 02/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: Ông TP trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận buổi giao nhận tiền giữa Ông TP với Bà C. Nhằm thực hiện Văn bản thỏa thuận giữa Ông TP và Bà C.

Vi bằng ghi nhận đầy đủ vào ngày 02/12/2021, ông TP đã giao cho bà C số tiền là bao nhiêu, nhằm thực hiện văn bản thỏa thuận theo yêu cầu của các bên. Vi bằng trên là nguồn chứng cứ để cả hai giải quyết khi có phát sinh tranh chấp. Và ghi nhận đầy đủ, khách quan việc ông TP có giao cho bà C số tiền trên.

(Hình ảnh Ông TP và Bà C cùng với Thừa phát lại tiến hành giao – nhận tiền để lập Vi bằng)