Vi bằng số 08/2021/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc giao nhận tiền giữa các bên trong “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 03/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: Bà T trình bày với Thừa phát lại rằng: “ Vào ngày 03 tháng 12 năm 2021; tôi  cùng với ông V, bà N và bà B có lập “Văn bản thỏa thuận”, trong đó có thỏa thuận việc giao nhận tiền giữa hai bên. Để đảm bảo cho việc giao nhận tiền này được khách quan, trung thực tôi yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn đến nhà ông V, bà N để lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc giao nhận tiền giữa tôi với ông V, bà N và bà B để làm chứng cứ sau này. Tôi không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh tính xác thực về nội dung “Văn bản thỏa thuận” của chúng tôi.”

Sự kiện Lập vi bằng tại nhà của người yêu cầu hoặc người tham gia được Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ trực tiếp đến và ghi nhận như trường hợp của bà T do người tham gia hạn chế đi lại là khá phổ biến, Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến các bên là minh mẫn, tự nguyện và đồng ý giao – nhận số tiền để làm theo thỏa thuận mà người yêu cầu lẫn người tham gia đã soạn theo ý muốn trước đó. Để sau này khi phát sinh tranh chấp đã có vi bằng làm chứng cứ trước Tòa.  

(Hình ảnh các bên có mặt để tiến hành lập Vi bằng giao nhận tiền)