Vi bằng số: 10/2021/VB-TPL

Ghi nhận/trích xuất nội dung file ghi âm từ điện thoại di động.

Ngày lập: 08/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: Bà K trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng trích xuất nội dung từ file ghi âm do bà cung cấp có chứa 01 đoạn ghi âm gồm: “ghi âm 1”

Bà K phát sinh tranh chấp tài sản (vấn đề cầm cố đất đai) với ông B, Bà yêu cầu Thừa phát lại chuyển thể file ghi âm trên sang dạng văn bản để bà cung cấp cho Luật sư và Tòa án  khi khởi kiện, các tình tiết qua lời nói được chuyển thể sang văn bản một cách khách quan và trung thực nhằm làm chứng cứ để bà K giải quyết tranh chấp của mình.  

(Hình ảnh Bà K và Thừa phát lại có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)