Vi bằng số: 11/2021/VB-TPL

Ghi nhận trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động (Facebook, tin nhắn, zalo).

Ngày lập: 13/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: Bà G trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu lập vi bằng trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động (Facebook, tin nhắn, zalo) do bà cung cấp.

Vi bằng trích xuất đầy đủ nội dung, hình ảnh từ Mạng xã hội Zalo, Facebook và nội dung tin nhắn có hiển thị rõ số điện thoại và thời gian. Giúp Khách hàng cung cấp nguồn chứng cứ đó đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc bị bôi nhọ và xúc phạm danh dự, đồng thời lấy lại công bằng cho người bị hại.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng tiến hành trích xuất dữ liệu để lập vi bằng)