Vi bằng số: 13/2021/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến việc ký tên vào “Văn bản xác nhận về việc từ chối nhận di sản thừa kế” qua cuộc gọi Zalo.

Ngày lập: 18/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông Đ trình bày với Thừa phát lại rằng:

“Cha tôi là ông V, sinh năm 19xx (mất ngày 20xx) và mẹ là bà K, sinh năm 19xx. Khi còn sống cha tôi có căn nhà và đất tọa lạc tại địa chỉ: Số xx, khóm …., phường ….., thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Theo tư liệu địa chính được ghi nhận trong Giấy chứng nhận sở hữu nhà:

 – Số: xx do Ủy ban nhân dân Trà Vinh cấp ngày … tháng …. năm ……, cụ thể:

– Thửa đất số: xz

– Địa chỉ: xx,  phường ….., Trà Vinh.

– Diện tích: ……m

Khi mất cha tôi không có lập di chúc. Nay, để có căn cứ cho việc lập thủ tục hưởng di sản thừa kế là nhà và đất nêu trên, em trai tôi là:

  • Ông: KT
  • Sinh ngày: ……..
  • Hộ chiếu số xxxxx, do Cục quản lý xuất nhập cảnh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cấp ngày …/…/……
  • Địa chỉ: …., ….., Nhật Bản.

 Em trai tôi xin từ chối nhận di sản của cha tôi là Ông V khi chết để lại là nhà và thửa đất nêu trên. Do em trai tôi là KT hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản nên hôm nay tôi đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu Thừa phát lại chứng kiến, ghi nhận việc tôi dùng điện thoại gọi video cho em trai tôi để chứng kiến việc em trai tôi trực tiếp ký tên vào “Văn bản xác nhận việc từ chối nhận di sản thừa kế”. Tôi cam đoan nội dung tôi nêu trên là sự thật, nếu có gian dối tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh nội dung mà tôi cung cấp”

Vi bằng được lập trước sự chứng kiến của Thừa phát lại để chứng kiến việc ông Đ sử dụng app Zalo để gọi điện thoại cho ông KT, đồng thời ông KT xuất trình đầy đủ giấy tờ và trình bày thông tin cá nhân và thực hiện quay nội dung của Văn bản trên, và trực tiếp ký tên, niêm phong văn bản.

(Hình ảnh các bên có mặt và tiến hành lập Vi bằng)