Vi bằng Số: 13/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” và việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”.

Lập ngày: 16/02/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông C yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại lập Vi bằng về việc ghi nhận việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” và việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa Ông C với Bà T, Ông H, Ông N, Ông T và Ông Q. Ông C không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng được lập với sự có mặt đầy đủ của các thành viên trong hộ Bà T nhằm xác nhận các bên tự nguyện ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ như đúng trong “văn bản thỏa thuận” mà mình trực tiếp ký. Trường hợp một trong các bên không thực hiện đúng nghĩa vụ như đã thỏa thuận thì căn cứ vào nội dung mà vi bằng ghi nhận để làm chứng cứ khởi kiện ra Tòa.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập Vi bằng)