Vi bằng Số: 20/2021/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”.

Lập ngày: 18/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T  trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn trình bày rằng: Tôi cùng Ông M có thỏa thuận nhận chuyển nhượng toàn bộ phần đất vườn trồng cây ăn trái của Bà S và Ông H hiện tại đang quản lý sử dụng; phần đất tọa lạc tại Thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh Đăk Nông. Trước khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định, chúng tôi có lập “Văn bản thỏa thuận” để làm cơ sở cho việc thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng sau này. Tôi yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên giữa Tôi và Bà S vào “Văn bản thỏa thuận” này. Chúng tôi không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung được nêu trong “ Văn bản thỏa thuận” của chúng tôi.

Vi bằng trên được lập để ghi nhận hình ảnh việc Bà T và Bà S ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”, làm căn cứ để cả hai thực hiện nghĩa vụ về sau, đồng thời là nguồn chứng cứ để giải quyết nếu các bên xảy ra tranh chấp.

(hình ảnh các bên có mặt tại văn phòng để tiến hành lập vi bằng)