Vi bằng Số: 22/2021/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng ngôi nhà.

Ngày lập: 29/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà M trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại trình bày:

“Vào ngày 06/11/2019, tôi và bà  T có lập Giấy tay chuyển nhượng nhà và đất ở tại khóm x, phường x, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Thông tin ngôi nhà như sau:

+ Chiều dài: x mét

+ Chiều rộng: x mét

+ Tổng diện tích: xx m2

Ngôi nhà tôi mua là nhà trệt cấp 4, tường bê tông cốt thép, lợp tol.

Sau khi thực hiện việc mua bán xong, tôi đã quản lý sử dụng ngôi nhà này; đã được Uỷ ban nhân dân phường x, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xác nhận chỗ ở hợp pháp cho tôi vào ngày 23/12/2019.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở cho tôi. Hôm nay, tôi yêu cầu Thừa phát lại đến lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng ngôi nhà gắn liền với phần đất ở nêu trên. Tôi không yêu cầu Thừa phát lại đo đạc, xác định cụ thể các số đo nhà đất do tôi cung cấp; tính xác thực nội dung Giấy tay chuyển nhượng nhà và đất ở do chúng tôi lập ngày 06/11/2019”.

  • Vi bằng được lập tại căn nhà nêu trên với đầy đủ hình ảnh hiện trạng, là căn cứ để giái quyết nếu có phát sinh tranh chấp giữa bà M và bà T trong lúc chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà trên.(Hình ảnh các bên có mặt tại địa chỉ để tiến hành lập vi bằng)