Vi bằng Số: 30/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Đơn xác nhận” và ký tên vào “Đơn xác nhận”.

Ngày lập: 25/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà P yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng Chứng kiến, ghi nhận việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Đơn xác nhận” và ký tên vào “Đơn xác nhận” giữa Bà P với Ông H. Bà P không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Đơn xác nhận” này.

Vi bằng là nguồn chứng cứ ghi nhận lại việc giữa bà P và Ông H có tự lập Đơn xác nhận đồng thời giao nhận số tiền cụ thể để cả 2 thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

 

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)