Vi bằng Số: 47/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng ngôi nhà và phần đất.

Ngày lập: 05/04/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông S trình bày: “Tôi có thừa hưởng phần đất do mẹ vợ tôi là bà S để lại. Tôi sẽ tặng cho con tôi một phần đất trong thửa đất này, trên đất con tôi đã xây dựng một ngôi nhà. Để xác định rõ ràng hơn phần đất mà tôi cho con tôi, hôm nay con tôi yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng ngôi nhà và phần đất này.”

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)