Vi bằng Số: 49/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng ngôi nhà và phần đất.

Ngày lập: 05/04/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông T trình bày: “bà S lúc còn sống có nhượng cho mẹ tôi phần đất, mẹ tôi đã tặng cho phần đất đó cho tôi, trên đất hiện tại đã xây dựng một ngôi nhà. Để phần đất trên được rõ ràng, hôm nay tôi yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng ngôi nhà và phần đất này.” Ông T không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực diện tích cụ thể của ngôi nhà và phần đất trên.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập Vi bằng)