Vi bằng ghi nhận hiện trạng để tránh tranh chấp đất

Vụ việc: Ông A được cha mẹ tặng cho phần đất nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để đảm bảo pháp luật, không xảy ra tranh chấp nên cần Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận việc cha mẹ tặng cho phần đất

Nội dung việc lập vi bằng

          Thừa phát lại sẽ lập vi bằng ghi nhận lại lời trình bày thể hiện ý chí của người tặng cho đất, cho phần đất như thế nào, vị trí nào, diện tích bao nhiêu, chiều ngang, chiều dài bao nhiêu. Cùng với đó là những hình ảnh thể hiện vị trí phần đất tặng cho.

        Mục đích của việc lập vi bằng nhầm thể hiện ý chí của người tặng cho đất trong trường hợp do tạm thời chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phân chia tài sản cho những người con để sau này trong trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì những người con sẽ căn cứ theo đó để thỏa thuận phân chia đất, tránh tranh chấp thân tộc không mong muốn xảy ra.

 

(hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)