Vi bằng trích xuất dữ liệu điện tử (hình ảnh, video, file ghi âm,..)

Hiện nay, việc giao tiếp qua các ứng dụng tin nhắn trên app, các mạng xã hội, các cuộc điện thoại,… là vô cùng phổ biến. Nhưng cũng vì vậy, các giao dịch mượn tiền chỉ qua vài cuộc gọi, tin nhắn lại càng nhiều hơn. Cụ thể là trường hợp của Chị T.P thường trú tại Lương Hòa A, Châu Thành, Trà Vinh.

Chị T.P đã nhờ Thừa phát lại lập vi bằng trích xuất hình ảnh các đoạn tin nhắn được Chị T.P nhắn với Chị P.U trên ứng dụng chat Zalo. Theo chị T.P, chị và chị P.U là đồng hương, nhưng đầu năm nay chị P.U đi Thành Phố làm việc và có liên lạc với chị T.P để mượn khoản tiền là 50 triệu đồng để trả nợ và về quê. Chị T.P có hứa với chị P.U là khi về đến nhà sẽ cùng với mẹ là bà T.R qua nhà chị T.P để trả đầy đủ khoản tiền trên. Nhưng sau 2 tháng chị T.P vẫn không thấy chị P.U về, chị mới điện thoại và nhắn tin cho chị P.U nhưng không nhận được phản hồi. Chị T.P có qua đến nhà chị P.U nhưng bà T.R cũng không liên lạc được với chị P.U. Và bà T.R cho rằng chị T.P bịa đặt chuyện chị P.U vay số tiền 50 triệu đó.

Vì thế, Văn phòng đã lập Vi bằng trích xuất hình ảnh các đoạn tin nhắn, hình ảnh tên và trang cá nhân của hai bên, trước sự chứng kiến của thừa phát lại và được lập thành văn bản có đầy đủ thông tin, hình ảnh một cách trung thực và khách quan nhất. Nhằm làm chứng cứ để Tòa án xem xét xử lý tranh chấp.

(Ảnh minh họa)

Một số vi bằng trích xuất dữ liệu như:

  • Vi bằng trích xuất dữ liệu ghi âm: Tập tin ghi âm cuộc đối thoại giữa các bên hoặc lời nói của một người nào đó;
  • Vi bằng chứng cứ ghi hình: trích xuất từ camera, video,…