GIỚI THIỆU

 

Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn được thành lập theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Trà Vinh;

Văn phòng được phép hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại số 01/TP-ĐKHĐ-TPL Ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

Văn phòng cung cấp các Dịch vụ:

-Lập vi bằng theo yêu cầu;

-Tống đạt văn bản;

-Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu; 

-Thi hành án theo yêu cầu.

Giờ làm việc văn phòng:

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h – 11h Chiều 13h – 17h

Thứ 7: Buổi sáng 7h – 11h