LẬP VI BẰNG GHI NHẬN LỐI ĐI CHUNG

       Vụ việc: Thửa đất của bà A không có lối đi, do thói quen nên thường đi trên lối đi bà B cho đi, tuy nhiên đường đi đó vẫn thuộc thửa đất của bà B, trường hợp bà B chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp,… thửa đất trên cho người khác thì họ có toàn quyền rào lại đường đi, như vậy có khả năng bà A sẽ không có đường đi để ra ngoài, do đó cần phải có thỏa thuận để xin hoặc mua lại một phần đất để làm lối đi.
      Nội dung lập vi bằng:
      Thừa phát lại sẽ chứng kiến, ghi nhận quá trình của 2 bên thỏa thuận cho đi hoặc mua bán phần đất làm lối đi để lập thành vi bằng, đây là chứng cứ cho giao dịch dân sự của 2 bên. Trường hợp sau này bà B có mua bán, tặng cho, thế chấp cho người khác,…hoặc có tranh chấp thì đã có vi bằng là bằng chứng ghi nhận sự thỏa thuận của 2 bên. Trường hợp có tranh chấp lối đi thì VI BẰNG là bằng chứng để cung cấp cho tòa án, đây là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét, giải quyết vụ việc.
       Ngoài ra việc lập vi bằng ghi nhận lối đi còn nhầm mục đích đáp ứng điều kiện để vay ngân hàng (xác nhận thửa đất có lối đi) tương tự như xác nhận của ủy ban
       LIÊN HỆ SĐT: 07879 64 668 để được tư vấn