Vi bằng ghi nhận tình trạng công trình nghiệm thu

(Ảnh minh họa)

Nhiều nhà thầu đã đến Thừa phát lại để lập vi bằng nghiệm thu công trình xây dựng.

Thừa phát lại sẽ đến và ghi nhận lại hiện trạng của công trình đó trước sự chứng kiến của hai bên, vi bằng sẽ là chứng cứ để chứng minh chính xác những gì diễn ra trong buổi nghiệm thu bao gồm hình ảnh, tình trạng công trình, sự có mặt và video ghi lại quá trình nghiệm thu của hai bên để làm bằng chứng có giá trị sau này cho Khách hàng.