VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHAN MUÔN TRÀ VINH – “CHÂN – TÍN – TỐC – TINH”

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHAN MUÔN THỰC HIỆN LẬP VI BẰNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
🎖️ Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện Lập Vi bằng ghi nhận hành vi, sự kiện theo yêu cầu của Cá nhân/ tổ chức.
✍️ Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật.
THỪA PHÁT LẠI LẬP CÁC VI BẰNG SAU:
– Ghi nhận việc giao nhận tiền để thực hiện hợp đồng, giao dịch mua bán,…
– Ghi nhận bằng hình ảnh, video việc hứa mua – hứa bán, đặt cọc, hợp đồng thuê, kèm theo văn bản thỏa thuận theo yêu cầu của Khách hàng;
– Ghi nhận các việc không thuộc thẩm quyền tổ chức công chứng, ủy ban nhân dân;
– Ghi nhận hiện trạng đất, nhà bị lấn ranh, bị phá dỡ hoặc xây dựng trái pháp luật;
– Ghi nhận trích xuất dữ liệu hình ảnh, video, file ghi âm, camera, tin nhắn, cuộc gọi, bài viết MXH,… để dùng làm chứng cứ khởi kiện;
– Ghi nhận hiện trạng nhà – đất bị lấn ranh, bị phá dỡ, hoặc bị xây dựng trái phép;
– Ghi nhận bằng hình ảnh thỏa thuận lối đi chung – lối đi riêng giữa các bên;
– Ghi nhận thoả thuận phân chia tài sản trong/sau thời kỳ hôn nhân; quyền nuôi con, cấp dưỡng,….
– Và các sự kiện, hành vi khác theo yêu cầu của Khách hàng.
———————————————————
Mọi chi tiết Khách hàng xin vui lòng liên hệ:
💻 Fanpage: Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn
📍 Địa chỉ: 27, Lê Lợi, khóm 4, phường 1, Trà Vinh
📲 Số điện thoại: 07879.64.668