Vi bằng Số: 12/2022/VB-TPL

Ghi nhận buổi giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “văn bản thỏa thuận” và việc ký tên vào “văn bản thỏa thuận”.

Lập ngày: 10/02/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông T trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận buổi giao nhận tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” và việc ký tên vào “văn bản thỏa thuận” giữa Ông T và Bà L.

  • Vi bằng được lập làm chứng cứ để giải quyết trước Tòa trường hợp cả hai xảy ra tranh chấp liên quan đến văn bản thỏa thuận đã giao kết với nhau. Đồng thời là căn cứ để cả hai thực hiện nghĩa vụ trong “văn bản thỏa thuận” này.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)