Vi bằng số: 15/2021/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận lãi suất”.

Ngày lập: 18/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận lãi suất” giữa Bà T với Ông V. Bà T  không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận lãi suất” này.

Vi bằng thể hiện rõ hình ảnh chụp văn bản thỏa thuận trên đồng thời vào thời điểm ngày, tháng, năm cụ thể hai bên ký tên vào “Văn bản thỏa thuận đặt cọc” kèm theo hình ảnh rõ mặt của các bên để làm nguồn chứng cứ về sau.

(hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập vi bằng)