Vi bằng Số: 38/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận hiện trạng lối đi chung và việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận đường đi”.

Ngày lập: 01/04/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà C yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận đường đi” giữa bà C cùng với ông N , ông T, ông  R, ông M, ông S, ông H, ông L, bà N, ông K và ghi nhận hiện trạng lối đi chung. Tất cả mọi người đều không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận đường đi” này.

Vi bằng ghi nhận đầy đủ hình ảnh các bên tự phân chia ranh đất để làm Thỏa thuận lối đi chung, nhằm làm chứng cứ về sau trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Vi bằng được lập tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)